Aktualności

Zawiadomienie o Śmierci Prof. Ryszard Badura

Z  żalem zawiadamiamy,
że 13.01.2019r. zmarł Prof. Ryszard Badura

 

Profesor Ryszard Badura


W latach 1962-1965 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Medyyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego

we Wrocławiu, od 1965 był prorektorem, a od 1969 do 1981r.(przez cztery kadencje) rektorem.

Pogrzeb profesora odbedzie sie 19 stycznia na cemntarzu przy ul. Bujwida

wstecz