Organy izby

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna

Prezes
Mirosław Kalicki

Viceprezes
Tomasz Brzeski

Skarbnik
Andrzej Juchniewicz

Sekretarz
Anna Burlińska

Członek prezydium
Edward Kowalke

Członkowie Rady

Ryszard Sajnóg

Marcin Brzeski

Grażyna Peszyńska-Sularz

Ireneusz Orłowski

Anna Burlińska

Marek Kamionowski

Ewelina Bury

Mirosław Przeworski

Janusz Sikorski

Marek Karwacki

Sabina Żarnowska

Monika Jerchewicz

Dominika Sontag-Patoka

Józef Spieszny

Aleksandra Ławniczak

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
Edyta Tocha - Michnowska

Zastępcy

Piotr Burliński

Marcin Czernielewski

Tadeusz Popławski

Zbigniew Wojewódzki

 

 

 

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący
Marek Sobucki

Członkowie

 

Małgorzata Walecka

Michał Gołębiewski

 
Delegaci na krajowy zjazd lekarzy weterynarii

Delegaci

Tomasz Brzeski

Mirosław Kalicki

Piotr Jeliński

Andrzej Juchniewicz

Marek Kamionowski

Sabina Żarnowska

Anna Burlińska

Magdalena Luks

Piotr Burliński

Zbigniew Wojewódzki

Ryszard Sajnóg

Janusz Sikorski

Edyta Tocha-Michnowska

Krzysztof Kwiatkowski

Marek Drezner

Marcin Czernielewski

Jolanta Grotkowska

Skład Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Przewodniczący
Piotr Zdralewicz

Członkowie

Hubert Bojek

Krzysztof Bator

Jolanta Ławrynowicz

Jacek Irzyłowski

Piotr Jeliński

Wioletta Drygas- Bogucka

Krzysztof Kwiatkowski

Jolanta Grotkowska