Organy izby

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna

Prezes

Tomasz Brzeski

Viceprezes
Agnieszka Świątalska   Mirosław Kalicki

Skarbnik
Maciej  Koseda

Sekretarz
Anna Burlińska

Członek prezydium

Członkowie Rady

Ryszard Sajnóg

Tadeusz Popławski

Grażyna Peszyńska-Sularz

Ireneusz Orłowski

Anna Burlińska

Marek Kamionowski

Janusz Sikorski

 

Zbigniew Wojewódzki

Aleksandra Ławniczak

Izabella Filipionek

Wojciech Szczerbiński

Wojciech Trybowski

Anna Buczek

Andrzej Juchniewicz

Mirosław Kalicki

Agnieszka Świątalska

Bartosz Małecki

Maciej Koseda

Marek Sobucki

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej
Mirosław  Przeworski

Zastępcy

Piotr Burliński

Aleksandra Mulińska

Joanna  Moskot-Błasiak

Maciej Dragun

Anna Włodarczyk

Violetta Drygas Bogucka

Marta  Malinowska

Adelajda  Wierzbicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący
Edward Kowalke

Członkowie

 

Krystyna Zaremba Słomka

Jerzy Semrau

 
Delegaci na krajowy zjazd lekarzy weterynarii

Delegaci

Tomasz Brzeski

Mirosław Kalicki

Marek Kamionowski

 

Anna Burlińsk

Piotr Burlińsk

Ryszard Sajnóg

Janusz Sikorski

Edyta Tocha

Krzysztof Kwiatkowski

Agnieszka Świątalska

Wojciech Szczerbiński

Maciej Dragun

Edward Kowalke

Wojciech Trybowski

Tadeusz Popławski

Piotr Zdralewicz

Izabella Filipionek

 

 

Skład Okręgowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego

Przewodniczący
Piotr Zdralewicz

Członkowie

Michał Michalski

Krzysztof Bator

Jolanta Białk

Andrzej Olszewski

Mirosław Karolczyk

Jacek Irzyłowski

Piotr Jeliński

Marta Boruczkowska