Nekrologi

Zawiadomienie o śmierci Prof. Mariana Truszczyńskiego


 


Z głębokim smutkiem żegnamy

 

Pana

prof. dr. hab. dr. h.c. mult. Mariana Truszczyńskiego

 

Wybitnego specjalistę w dziedzinie mikrobiologii weterynaryjnej i epizootiologii

Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

w Puławach w latach 1972-2001

 

Związanego z PIWet-PIB od 1953 roku,

w latach 1963-1999 kierownika Zakładu Mikrobiologii PIWet

w latach 1996-98 wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk

w latach 1999-2002 przewodniczącego Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

w latach 1973-1990 członka oraz wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadry Naukowej przy Prezesie Rady Ministrów

Wiceprzewodniczącego Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

Członka honorowego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

w latach 1973-82 wiceprzewodniczącego a następnie przewodniczącego Komisji Standardów Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE)

Członka Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa

Członka honorowego Royal Society of Medicine w Londynie

Członka Niemieckiej Akademii Nauk Przyrodniczych LEOPOLDINA

Członka Polskiej Akademii Umiejętności

 

Wraz ze śmiercią Pana Profesora społeczność weterynaryjna i szeroko pojęte nauki weterynaryjne poniosły dotkliwą stratę

Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składają

lekarze weterynarii województwa Pomorskiego

 

 

 

wstecz