Aktualności

Zawiadomienie o śmierci Dr. Tadeusza Zdunkiewicza

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy że dzisiaj tj. 17.04.2022 r. po długiej wyczerpujacej chorobie zmarł w wieku 88 lat

niezwykle zasłużony dla naszego zawodu i ogromnie ceniony nasz Kolega Dr n. wet. Tadeusz  Zdunkiewicz.

Prezes Kaszubsko-Pomorskiej izby Lekarsko-Weterynaryjnej i członek Krajowej Rady kadencji 2000 - 2004

W pamięci tych Koleżnek i Kolegów , którzy mieli przyjemność i zaszczyt znać Tadeusza pozostanie on na zawsze Serdecznym , Wesołym ,Towarzyskim Kolegą,

który umiał i z chęcią przekazywał młodszym wiedzę weterynaryjną szczególnie w dziedzinie chorób zwierząt futerkowych.

Zaangażowanie i ogrom pracy Tadeusza w znaczącym stopniu wpłynęły na powstanie w Trójmieście budynków lecznic w Gańsku ,Gdyni oraz Oliwie.

Śmierć Tadeusza to ogromna strata dla pomorskiej weterynarii , ale również dla całego środowiska polskich lekarzy weterynarii.

                                                                                                                                                                                      Żegnaj Kolego Tadeuszu

Wyrazy współczucia dla Całej Rodziny

Szczegóły uroczystości pogrzebowych zamieścimy w terminie póżniejszym po ich otrzymaniu

AJ

wstecz