Aktualności

Zaproszenie na posiedzenie PTNW - oddział Gdańsk - 30.03.2023 r.

Zapraszają
na zebranie naukowe PTNW, które odbędzie się 30 marca 2023 r. (czwartek)
o godzinie 18:00 w formie wideokonferencji.
Tematem zebrania będzie: :
Wpływ diety wegańskiej, wegetariańskiej i omnitariańskiej na rozwój
i funkcjonowanie organizmu człowieka”
Wykład wygłosi:
prof. dr hab. Jarosław Całka
Katedra Fizjologii Klinicznej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Agenda:
17:55 -18:00 Sporządzenie listy obecności
18:00 -18:15 Przywitanie gości
18:15 -19:30 Wykład
19:30 Dyskusja
Wszystkich chętnych do wysłuchania wykładu proszę o zgłoszenia na adres email:
ptnw@ptnwgdansk.pl do dnia 28.03.2023 r.
Zwrotnie na te adresy email zostaną rozesłane linki do wideokonferencji z hasłem dostępu.
W imieniu organizatorów
Przewodniczący PTNW Oddział Gdańsk

wstecz