Aktualności

Zapraszamy na Konferencję świat bez Antybiotyków One Halth 21-22.10.2022

Konferencja naukowa „One Health – Świat bez antybiotyków?”

Sopot, 21-22.10.2022 r.
Organizatorzy Konferencji:

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych

wraz z Kaszubsko-Pomorską Izbą Lekarsko-WeterynaryjnąProgram Konferencji "One Health - Świat bez antybiotyków?"
Dzień I 21.10.2022 r.
Dzień II 22.10.2022 r.
Powitanie gości 9:00 – 9:15

Wykład – 9:15 – 10:00 – „Zwierzęta w kulturze człowieka. Zwierzyńce, menażerie, ogrody ologiczne…”

mgr Michał Targowski – Gdański Ogród Zoologiczny

Wykład -10:00 – 10:30 – „One Health – Interdyscyplinarne modelowanie pandemii na podstawie   COVID 19 – czy to jest możliwe?”

prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk – Uniwersytet Gdański

Wykład -10:30 -10:45 – „Działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie monitoringu żywności aktualna sytuacja”

lek. wet. Paweł Niemczuk – Główny Lekarz Weterynarii

Wykład – 10:45 – 11:30 – „Dlaczego i w jaki sposób musimy ograniczyć stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej”

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak – Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR

11:30 – 12:00 – PRZERWA

Wykład – 12:00 – 12:20 – „Pozostałości farmaceutyków w środowisku. Źródła- nie tylko weterynaria?”

dr n. wet. Mirosław Kalicki – Ogród Zoologiczny Gdańsk

Wykład – 12:20 – 13:10 – „Rozważne stosowanie antybiotyków w zrównoważonej produkcji drobiarskiej – gdzie jesteśmy, a gdzie powinniśmy być?”

prof. dr. hab. Piotr Szeleszczuk – SGGW Warszawa

Wykład – 13:10 – 13:30 – „Aktualne strategie prowadzenia tuczów bezantybiotykowych”

lek. wet. Michał Jankowski – Biopoint

Wykład – 13:30 – 14:00 – „Pozostałości antybiotyków w mięsie – przykra rzeczywistość producentów żywności”

lek. wet. Iwona Marcinska-Koszałka – Mielewczyk Sp. z o. o.

14:00 – 15:00 – OBIAD

Wykład – 15:00 – 15:30 – „Europejskie organizacje weterynaryjne i ich rola w implementacji nowego prawa farmaceutycznego oraz prawa dotyczącego zdrowia i dobrostanu zwierząt”

dr n. wet Piotr Kwieciński – Federacja Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki (UEVP)

Wykład – 15:30 – 16:00 – „Antybiotykooporność – doświadczenia lekarza specjalisty zwierząt wolnożyjących”

dr hab. Michał Krzysiak – Białowieski Park Narodowy

Wykład – 16:00 – 16:20 – „Osłona przeciwepidemiczna  w zapewnieniu ochrony zdrowia publicznego w Resorcie Obrony Narodowej”

kmdr por. lek. wet. Jacek Kasprzyk – WOMP-Gdynia

16:20 – 16:40 – PRZERWA

Wykład – 16:40 – 17:20 – „Antybiotyki w zrównoważonej produkcji zwierzęcej na przykładach wybranych państw Unii Europejskiej i sposoby kontroli ich zużycia”

Artur Zalewski – One Health Consulting

Wykład – 17:20 – 17:40 – „Rola zwierzęcych modeli badawczych w projekcie wdrożenia bakteryjnej celulozy jako bioimplantu w układzie krążenia u człowieka”

lek. wet. Tomasz Brzeski – Gdyńska Klinika Weterynaryjna,

lek. med. Piotr Siondalski – Gdański Uniwersytet Medyczny

Wykład – 17:40 – 18:10 – „Olejki eteryczne jako środki profilaktyczne w zapobieganiu anisakidozie”

dr Mirosław Różycki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Regulamin Konferencji: One Health - Świat bez antybiotyków?"
Klauzula informacyjna
Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego jest traktowane w świetle przepisów prawnych jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb rekrutacyjnych, do tworzenia listy uczestników konferencji i kontaktu z nimi w sprawie Wydarzenia, jak i kolejnych wydarzeń w cyklu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego traktujemy również jako akceptację regulaminu:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza z danymi uczestnika zamieszczonego na stronie: https://www.ptnwgdansk.pl/konferencje , oraz terminowe dokonanie opłat (w ciągu 7 dni od przesłania formularza).
O uczestnictwie decyduje kolejność dokonania poprawnego  zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników.
Organizator wysyła natychmiastowo, drogą mailową, potwierdzenie wstępnej rezerwacji. W ciągu najdalej 10 dni  roboczych od otrzymania wpłaty, uczestnik otrzyma również potwierdzenie uczestnictwa.
Wiadomość potwierdzająca rezerwację zawiera  szczegóły dotyczące dokonania opłat. W przypadku braku uiszczenia opłaty, zgłoszenie uczestnictwa zostaje anulowane.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 21 dni przed terminem wydarzenia, wpłacona kwota zostanie zwrócona na konto płatnika. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni – zwrot opłat nie jest przewidywany.     Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo zmiennika  zgłoszonego przez osobę rezygnującą. Rozliczenia odbywają się pomiędzy zainteresowanymi osobami.
Każdemu uczestnikowi konferencji przysługuje prawo reklamacji przesłanej do biura Organizatora (w formie pisemnej listem poleconym), adres: PTNW Oddz. Gdańsk, Kaprów 10, 80-316 Gdańsk, do 14 dni po odbytej konferencji. Ze względu na specyfikę usług regulamin reklamacji będzie ustalany szczegółowo pod dane wydarzenie.
Informacja o rezygnacji  wraz z numerem rachunku do zwrotu kwoty musi być zgłoszona w formie mailowej na adres: konferencja@ptnwgdansk.pl  Zwroty  następują do 30 dni od dnia zakończenia konferencji.
Formularz zgłoszeniowy dostępny         ptnwgdansk.pl/formularz zgłoszeniowy/

 

wstecz