Aktualności

Zapraszamy - Konferencja - Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej Licheń 24.03.2018 r.

VI Konferencji Weterynaryjnej "Aktualne problemy w stadach bydła w codziennej praktyce weterynaryjnej" organizowanej przez Katedrę Rozrodu Zwierząt z Kliniką, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UW-M w Olsztynie w ramach programu edukacyjnego Kliniki Zdrowia i Rozrodu Bydła w dn.
24.03.2018 W HOTELU ATUT W LICHENIU.

Tematyka Konferencji, została wybrana w oparciu o prowadzone przez nas szerokie konsultacje i potrzeby lekarzy weterynarii praktyków.

Ciekawy program tegorocznej Konferencji dotyczy zarówno zawsze przydatnej tematyki dla lekarza weterynarii - praktyka takiej jak:
PROGRAMY SYNCHRONIZACYJNE I NOWOCZESNE METODY WYKRYWANIA RUI W CELU OPTYMALIZACJI ROZRODU KRÓW, RONIENIA I MARTWE PŁODY U BYDŁA, A TAKŻE ZAGADNIEŃ AKTUALNYCH W STADACH, JAK WPŁYW ŻYWIENIA NA PŁODNOŚĆ KRÓW ORAZ IMMUNOPROFILAKTYKI I DIAGNOSTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH.

Pragnę także zwrócić uwagę, że wykładowcami będą uznani zagraniczni i krajowi specjaliści związani z nauką i praktyką bujatryczną.

W załączniku przesyłam szczegółowy program Konferencji oraz informacje organizacyjne.

Z wyrazami szacunku,

Prof. T. Janowski

Szczegóły w załączniku

wstecz