Aktualności

XXXII Sprawozdawczy Zjazd naszej Izby - Relacja

    XXXII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII   

                    DELEGATÓW KASZUBSKO - POMORSKIEJ                       

                       IZBY LEKARSKO - WETERYNARYJNEJ

                                     GDAŃSK    14.04.2024 R.

 

 

             14 kwietnia 2024 roku odbył się XXXII Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Delegatów Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej w Gdańskim Parku Naukowo -Technologicznym przy ulicy Trzy Lipy. Przewodniczącym Zjazdu został wybrany kol. Wojciech Szczerbiński, który bardzo sprawnie poprowadził obrady. Zjazd był okazją do uroczystego wręczenia Gdańskich Lwów Weterynaryjnych zasłużonym członkom naszej Izby. Na podstawie uchwały Rady KPILW statuetki wręczył Prezes Tomasz Brzeski. Zostali docenieni i wyróżnieni; kol. Agnieszka Świątalska, kol. Wojciech Szczerbiński, kol. Piotr Zdralewicz. Gdańskie Lwy Weterynaryjne są najważniejszą formą uhonorowania członków Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej za działalność na rzecz  naszej Korporacji.

    Coroczne sprawozdania złożyli - Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarsko - Weterynaryjnego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, Prezes KPILW. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Zjazd.

    W wyniku toczącej się dyskusji i zgłoszonych wniosków Zjazd wystosował apel do Krajowej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej w sprawie problemów ze sprzedażą przez hurtownie weterynaryjne niektórych leków i szczepionek tylko w dużych pakietach, co jest znacznym utrudnieniem dla lekarzy weterynarii prowadzących małe i średnie praktyki.

                                                                  lek. wet. Marek Kamionowski

Dokumentacja fotograficzna dostępna w galerii zdjęć

   

 

wstecz