Aktualności

XXXI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Izby 19.02.2023 r.

                  XXXI SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ZJAZD    

     LEKARZY WETERYNARII KASZUBSKO - POMORSKIEJ IZBY 

                               LEKARSKO - WETERYNARYJNEJ

                                         GDAŃSK 19.02.2023 R.

    

 

    19 lutego 2023 r. odbył się XXXI Sprawozdawczo - Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko -  Weterynaryjnej w  Gdańskim Parku Naukowo -Technologicznym.      Wśród zaproszonych gości byli m.in.: wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej, prezes Zachodnio-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Kubica, Andrzej Klimowski prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej oraz wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski.

    Prezes Marek Kubica przedstawił aktualny stan prac Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej i plany na najbliższe tygodnie, prezes Andrzej Klimowski przekazał delegatom życzenia owocnych obrad i pozdrowienia od społeczności weterynaryjnej Izby Kujawsko-Pomorskiej.             

   Zbigniew Wróblewski wygłosił wykład o aktualnej sytuacji ukraińskiej weterynarii w czasie obecnej wojny. Wykład był ilustrowany bogatą dokumentacją fotograficzną, która ukazała się także  w ostatnim lutowym  numerze ,,Życia Weterynaryjnego” w artykule o pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii w czasie wojny z Rosją  - współautorstwa kol. Wróblewskiego.                                                                                       

   Bardzo ciekawe i potrzebne wystąpienie w formie wykładu miała Katarzyna Wawrzynowska certyfikowana psychoterapeutka, która omówiła możliwe formy współpracy z KPILW. Jest to zgodne z wcześniejszą inicjatywą naszej Izby, aby jej członkowie mogli liczyć na specjalistyczną  pomoc w razie potrzeby.

   Na Przewodniczącego Zjazdu, kierującego Prezydium Zjazdu wybrano kol. Wojciecha Szczerbińskiego. Delegaci wysłuchali sprawozdań Organów Izby: Prezesa Izby, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   Prezes Tomasz Brzeski poinformował delegatów o zakupie nowej siedziby Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku Wrzeszczu przy ulicy Wajdeloty, zaapelował także do delegatów o podjęcie uchwały o podniesieniu miesięcznej składki członkowskiej KPILW do wysokości 60 PLN, na co Zjazd wyraził zgodę.

   Pożegnaliśmy dotychczasowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kol. Edytę Tocha dziękując bardzo serdecznie za cały okres pracy na tym trudnym stanowisku.

   W tajnym głosowaniu delegaci wybrali nowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej kol. Mirosława Przeworskiego lekarza weterynarii, specjalistę chorób zwierząt nieudomowionych. Zjazd wybrał także 3 Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, którymi zostały: kol. Joanna Moskot-Błasiak, kol. Marta Malinowska i kol. Adelajda Wierzbicka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lek. wet. Marek Kamionowski 

 

Fotorelacja w Galerii zdjęć

 

 

 

 

wstecz