Konferencje, Szkolenia

XIV Międzynarodowe Seminarium - Zdrowie Zwierząt i Bezpieczeństwo Żywności Euroregionu Beskidy 14.02.2020 r.

                  XIV SEMINARIUM POŚWIĘCONE AKTUALNYM ZAGADNIENIOM W

                   ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI  

      EUROREGIONU BESKIDY W DOLNYM KUBINIE ORAZ  MIĘDZYNARODOWE

          ZAWODY DLA LEKARZY WETERYNARII W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM                                                                                                                                                                      

                          DOLNY KUBIN 14.02.2020  KUBINSKA HOLA 15.02.2020

 

 

                       W dniach 14-15.02.2020 r. odbyło się 14 spotkanie lekarzy weterynarii Euroregionu Beskidy w Dolnym Kubinie na Słowacji Pierwszego dnia odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone głównym problemom epizootycznym tego Regionu – między innymi ASF i grypie ptaków. Prelegentami byli: prof.dr Jozef Bireš – Główny Lekarz Weterynarii Słowackiej Republiki, dr Bogdan Konopka - Główny Lekarz Weterynarii RP, dr Zbynĕk Semerád  - Główny Lekarz Weterynarii Czeskiej Republiki i prof.dr hab. Grzegorz Wożniakowski - kierownik Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach. Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali: dr Krzysztof Orlik – prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – współorganizator spotkania, dr Marek Wisła prezes Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz dr Lech Pankiewicz prezes Małopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Stronę Słowacką i Czeską też reprezentowało liczne grono przedstawicieli samorządów zawodowych i naukowców.

     Drugiego dnia odbyły się Międzynarodowe Zawody Narciarskie Lekarzy Weterynarii Euroregionu Beskidy w Slalomie Gigancie.

     Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu brali udział członkowie Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej : kol. Andrzej Juchniewicz i kol. Marek Kamionowski. Spotkaliśmy się z bardzo miłą i serdeczną gościnnością a także koleżeńską atmosferą. Gospodarz spotkania dr Pavol Cserei Dyrektor Regionu Weterynaryjnego Dolny Kubin zadbał o najwyższy poziom atmosfery seminarium i zawodów. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na przyszłoroczne  15 jubileuszowe spotkanie.                                                                                Lek. wet. Marek Kamionowski

wstecz