Aktualności

XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii

                          XII ZJAZD LEKARZY WETERYNARII

 

       W dniach 14-16.01.2022 r. odbył się XII Zjazd Lekarzy Weterynarii w Warszawie. Obradowaliśmy w Centrum Konferencyjnym Hotelu Airport Okęcie. Wśród zaproszonych gości uczestnikami obrad w pierwszym dniu był m.in. wicepremier, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk i Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk. Obydwaj w swoich wystąpieniach podkreślali fakt przyznania znacznych środków przeznaczonych w najbliższym czasie na zwiększenie wynagrodzeń w Inspekcji Weterynaryjnej oraz odczuwalny wzrost nowych etatów. 

  Miłym akcentem było wręczenie odznak ,,Meritus” zasłużonym dla naszego Samorządu. Wśród odznaczonych znalazł się Radek Rak, lekarz weterynarii, laureat Literackiej Nagrody Nike w 2020 roku.

   Gościem Zjazdu był Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii Ojciec prof. Jerzy Brusiło, który cały czas wspierał nas duchowo.                                                                    

  Zjazd w swoich pracach zatwierdził działania Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VII kadencji oraz wszystkich pozostałych organów Izby. Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, więc cały czas Zjazdowi towarzyszyły w sposób naturalny emocje. Nowym prezesem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej został kol. Marek Mastalerek, dotychczasowy sekretarz KRLW, prezes Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Powtórnie, na następną kadencję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej został wybrany kol. Rafał Michałowski.

   Udział delegatów Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej zakończył się wymiernym sukcesem w wyborach do poszczególnych organów Izby Krajowej. Kol. Agnieszka Świątalska wraz z kol. Mirosławem Kalickim zostali wybrani do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Kol. Edyta Tocha i kol. Piotr Burliński zostali jednymi z zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kol. Wojciech Szczerbiński został wybrany na sędziego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, a kol. Ryszard Sajnóg wszedł w skład Krajowej Komisji Rewizyjnej.

  Na koniec obrad zrobiliśmy sobie wspólną pamiątkową fotografię, do której dołączył Gość Zjazdu, prezes Fundacji ,,Senior” kol. Andrzej Juchniewicz, członek Rady Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

  Należy podkreślić, że KRLW zapewniła uczestnikom Zjazdu bardzo dobre warunki do pracy i wypoczynku.                                                      Lek. wet. Marek Kamionowski

 

Dokumentację fotograficzną obrad zjazdu zamieścimy w galerii zdjęć

wstecz