Aktualności

XI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Izby Tarnowo Podgórne 23-25 czerwiec 2017 r.

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. delegaci Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej brali udział w XI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii w Tarnowie Podgórnym k. Poznania. Naszą Izbę reprezentowali: kol. kol. Brzeski Tomasz, Burlińska Anna, Burliński Piotr, Czernielewski Marcin, Drezner Marek, Grotkowska Jolanta, Jeliński Piotr, Juchniewicz Andrzej,

Kalicki Mirosław, Kamionowski Marek, Kwiatkowski Krzysztof, Luks Magdalena, Sajnóg Ryszard, Sikorski Janusz, Tocha-Michnowska Edyta, Wojewódzki Zbigniew, Żarnowska Sabina.

Rozpoczęcie Zjazdu poprzedziła Uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym. Mszę odprawił o. dr hab. Jerzy Brusiło Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii w Polsce. W wygłoszonej homilii podkreślił ważność aspektu serdeczności, która powinna towarzyszyć Zjazdowi i atmosferze „ otwartych serc”. Modliliśmy się wspólnie za pomyślność polskiej weterynarii i w intencji naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów. Kościół Wszystkich Świętych jest bardzo ciekawą gotycką świątynią, której budowlę ukończono w 1464 r.

Zjazd rozpoczął się od powitania przez prezesa KRLW Jacka Łukaszewicza zaproszonych gości. Główny Inspektorat Weterynarii reprezentował Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Jacek Kucharski. członek KPILW. W części uroczystej prof. Jerzy Kita Kanclerz Kapituły wręczył  Medale Honorowe „Bene de Veterinaria Meritus”. Odznaczeni to prof. Antoni Gamota z Narodowego Uniwersytetu Medycyny  Weterynaryjnej i Biotechnologi we Lwowie i dr Michał Konopa ze Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. 9 lekarzy weterynarii otrzymało odznaki „Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego MERITUS”. W części roboczej Zjazd wybrał kol. Jacka Łukaszewicza ponownie na prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. Wybrano nowe składy Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Rzecznika i Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także członków Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Z KPILW wybrano kol. Tomasza Brzeskiego na członka Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, a kol. Magdalenę Luks na członka Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego. Obradom Zjazdu towarzyszyło napięcie w związku z nieuchronnie zbliżającym się terminem powstania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, w skład której ma wejść Inspekcja Weterynaryjna. Szereg aspektów tej reformy nie jest znanych do końca. Istnieje poważna obawa deprecjacji pozycji lekarzy weterynarii w tych nowych strukturach. Zjazd przyjął szereg stanowisk i uchwał, które mają poprawić warunki pracy i sytuację finansową lekarzy weterynarii wolnej praktyki.

Lek. wet. Marek Kamionowski

Dokumentacja fotograficzna zjazdu w galerii zdjęć

wstecz