Aktualności

Wirusologia weterynaryjna XXI wieku Sympozjum poświęcone prof. dr hab. Zdzisławowi Larskiemu

           Sympozjum poświęcone prof. dr. hab. Zdzisławowi Larskiemu    

                          ,,Wirusologia weterynaryjna XXI wieku”

 

 

 

                        15 września 2023 r. odbyło się Sympozjum poświęcone prof. dr. hab. Zdzisławowi Larskiemu – ,,Wirusologia Weterynaryjna XXI wieku” w auli im. prof. Kazimierza Markiewicza na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego Olsztynie. Sympozjum było połączone z uroczystym odsłonięciem tablicy pamiątkowej poświęconej profesorowi Zdzisławowi Larskiemu.

   Pomysłodawcami i organizatorami sympozjum i uroczystości byli absolwenci rocznika 1974-1979 Wydziału Weterynaryjnego w Olsztynie, którzy spotkali się na swoim VII Zjeździe, a zwłaszcza dr Jacek Gruszczyński, dr Tomasz Zdoliński oraz prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki i prof. dr hab. Józef Szarek Opiekun Roku w czasach akademickich i moderator podczas Sympozjum.

   Sympozjum otworzył i przywitał zgromadzonych uczestników prof. dr hab. Bogdan Lewczuk Dziekan olsztyńskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Obecny na Sympozjum prezes Warminsko -Mazursko Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w ciepłych krótkich słowach przypomniał osobę Profesora.

   Pierwszą prelegentką była prof. dr hab. Magdalena Larska wnuczka Profesora. W bardzo osobistym wystąpieniu przybliżyła osobę Dziadka we wspomnieniach rodzinnych. Zaprezentowała  bogatą rodzinną dokumentację fotograficzną przypominającą dzieciństwo, okres młodzieńczy, czasy akademickie, życie rodzinne i drogę zawodową Profesora – m.in. okres studiów we Lwowie, pracę w Ośrodku Badań nad Chorobą Cieszyńską Świń w Gumnej k. Cieszyna, pracę w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach, staż w Instytucie Wistara w Filadelfii, jako stypendysta Fundacji Rokefellera oraz okres pracy na olsztyńskim Wydziale Weterynarii na stanowisku kierownika Katedry Mikrobiologii. Ciekawostką jest fakt, że prof. Magdalena Larska pracuje w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach w tym samym Zakładzie, gdzie przed laty pracował jej Dziadek i zajmuje się tą samą dyscypliną tj. wirusologią.

   W drugim wystąpieniu dr Jacek Gruszczyński w bardzo serdeczny i uczuciowy sposób przybliżył nam sylwetkę Profesora z czasów swojego okresu studiów i uzasadnił dlaczego dziś wspominamy Go i co zadecydowało, że absolwenci  rocznika 1974-1979 podczas swojego VII Zjazdu postanowili ufundować i uroczyście odsłonić Tablicę Pamiątkową poświęconą osobie Profesora.

   W trzeciej części Sesji I Sympozjum dr Tomasz Zdoliński w bardzo emocjonalny sposób wygłosił odczyt pt. Profesor Larski na tle wspomnień absolwenta w poemacie ,,Gdy świat nie wierzy łzom”

   Druga Sesja dotyczyła zagadnień naukowych i była poświęcona wirusologii. Prelegentami były osoby bliskie Profesorowi. Prof. dr hab. Wiesław Deptuła oraz prof. dr hab. Beata Deptuła przedstawili wykład pt. Wirusy olbrzymie i wirofagi, a prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki mówił o nowych zagrożeniach wirusologicznych XXI wieku.

   Po zakończonej części wykładowej wszyscy uczestnicy Sympozjum przeszli do budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy ul. Michała Oczapowskiego 13, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie  tablicy pamiątkowej poświęconej Profesorowi Zdzisławowi Larskiemu. Aktu tego dokonał dr Jacek Gruszczyński. Poświęcenia tablicy dokonał ks. Mirosław Hulecki emerytowany proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Kortowie. Po zakończonej uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia, a następnie udali się Promenadą Absolwentów i Aleją Wydziałów na obiad do restauracji Tafla nad jeziorem Kortowskim. Tam w niezwykle podniosłej i miłej atmosferze organizatorzy Sympozjum obdarowali życzeniami i kwiatami zaproszonych gości, rodzinę Profesora i prelegentów. Po uroczystościach delegacja organizatorów i profesorów udała się na Cmentarz Komunalny w Olsztynie, gdzie złożyła kwiaty na grobie profesora Zdzisława Larskiego.

   Wspominając profesora Zdzisława Larskiego mamy na uwadze wielu absolwentów olsztyńskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjej, którzy po zakończonych studiach zasilili kadrę lekarsko-weterynaryjną naszego województwa i mają w dobrej pamięci Tego wybitnego naukowca i świetnego wykładowcę, a także żywe i przyjazne kontakty od wielu lat pomiędzy Kaszubsko-Pomorską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną w Gdańsku a olsztyńskim Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej

                                                                                                                                                                                                       lek.wet.   Marek Kamionowski

Dokumentacja fotograficzna uroczystości w galerii zdjęć

wstecz