Aktualności

Weterynaryjne Recepty na leki psychotropowe - Komunikat

W związku z planowanym na 1 lipca 2021 wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. (§ 4. 10) odnoszących się do wystawiania recept przez lekarzy weterynarii na leki zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
informujemy, że
do dnia dzisiejszego brak jest urzędowego wzoru wniosku do złożenia w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku.
Zainteresowani lekarze weterynarii mogą śledzić stronę internetową WIF w Gdańsku (https://wiif.nowybip.pl), gdzie wzór takiego wniosku zostanie umieszczony niezwłocznie po jego urzędowym zatwierdzeniu.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującą kaskadą, lekarze weterynarii nie mogą wypisywać recept na LUMINAL gdyż w Polsce zarejestrowany jest dla zwierząt preparat Phenoleptil zawierający tę samą substancję czynną. Każdy stwierdzony podczas kontroli apteki fakt wypisania przez lekarza weterynarii recepty na Luminal skutkuje złożeniem przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku doniesienia do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej naszej Izby.

Prezes

wstecz