Aktualności

Ważne - Nowe przepisy dotyczące wystawiania Recept przez lekarzy Weterynarii

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe - dla lekarzy weterynarii.

Uwaga – z w/w wnioskiem mogą występować lekarze weterynarii zamieszkali tylko i wyłącznie na terenie województwa pomorskiego.

Uwaga – każdy produkt leczniczy przeznaczony do stosowania u ludzi, który posiada swój odpowiednik weterynaryjny nie może być wypisywany na receptach weterynaryjnych z unikalnymi numerami identyfikacyjnymi - podstawa prawna: art. 69 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1140 oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. Nr 97 poz. 891 z późn. zm.).

Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że na wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe przydziela jednorazowo maksymalnie 50 numerów.

Szczegóły i wzór wniosku dostępne w załączniku

wstecz