Aktualności

Ważne - 01.01.2020 r. Odbiór odpadów medycznych możliwy jedynie po spełnieniu zamieszczonych warunków

!!Kierownicy Zakładów Leczniczych dla Zwierząt!!

Odbiory odpadów medycznych od dnia 01.01.2020 będą niemożliwe w przypadku braku spełnienia poniższych wymagań :

1. Posiadanie numeru rejestrowego w BDO (Bazie Danych o Odpadach), który składa się z dziewięciu cyfr. Konieczne jest podanie tego numeru firmie odbierającej odpady

2. Sprawdzić, czy mogą się Państwo zalogować do portalu BDO https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/web/login przy pomocy dostępu i hasła (hasło zostało przysłane w piśmie od Urzędu Marszałkowskiego wraz z nadanym numerem rejestrowym i jest hasłem tymczasowym ważnym tylko 30 dni !!!!!).

W przypadku, gdy hasło straciło ważność, należy wystąpić z pismem do Urzędu Marszałkowskiego o nadanie nowego hasła i wysłać je listem poleconym na adres:

Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat Polityki Ekologicznej

Zespół ds. Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 

Po uzyskaniu nowego tymczasowego hasła należy ustawić własne hasło (czas oczekiwania na nowe hasło to nawet 30 dni.)!!!!!

3. Po zalogowaniu się do portalu BDO proszę sprawdzić w dziale XII czy posiadają Państwo wpis "Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów": informacja o adresie wytwarzania odpadów i kodzie odpadu. Proszę także sprawdzić czy wszystkie Państwa dane są aktualne.

Jeżeli brakuje wpisu w dziale XII, należy wystąpić z wnioskiem aktualizacyjnym (wydrukować i wypełnić: dział I i XII oraz oświadczenie) i wysłać go listem poleconym do Urzędu. Linki do pobrania dokumentów:
https://bip.pomorskie.eu/e,pobierz,get.html?id=126052
https://bip.pomorskie.eu/e,pobierz,get.html?id=126681

4. Posiadanie profilu zaufanego jest konieczne do pełnego wykorzystania konta w BDO (ale nie jest niezbędne, przynajmniej na chwilę obecną). Profil zaufany jest podpisem potwierdzającym tożsamość (przypisany do numeru PESEL) w kontaktach on-line z urzędami.

Strona internetowa, na której znajdą Państwo informacje na temat sposobu jego uzyskania:
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

W RAZIE WSZELKICH PYTAŃ PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO Z :

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

58 326-86-51

Infolinia BDO (pomoc merytoryczna): 22 369 20 65

 

UWAGA: od 01.01.2019r. karty przekazania odpadów będą wypełniane za pomocą systemu BDO przed przekazaniem odpadu.

Najprawdopodobniej także sprawozdania z wytworzonych odpadów za rok 2019 będzie należało także wypełnić za pomocą tego systemu (informacja telefoniczna z Urzędu Marszałkowskiego

Uszczegółowienie i wyjaśnienia Podsekretarza Stanu Min. Ochrony Środowiska w załączniku

wstecz