Aktualności

Urzędowy Lekarz Weterynarii - oferta pracy Holandia

Szanowni Państwo,

 Do WUP w Białymstoku wpłynęła oferta pracy holenderskiej sieci EURES skierowana do Urzędowych lekarzy weterynarzy – praca w Holenderskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA).

Sieć EURES jest to międzynarodowe pośrednictwo pracy wspierające mobilność pracowników na europejskim rynku pracy https://eures.praca.gov.pl/

 Na etapie wstępnym oferta obejmuje 16-mięsieczny pogram treningowy, przygotowujący do podjęcia zatrudnienia w  Holenderskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA), w tym intensywny kurs języka niderlandzkiego. Podczas programu treningowego uczestnicy otrzymują wynagrodzenie.

 Bardzo proszę o promocję oferty pracy. W załączeniu przesyłam opis oferty pracy.

 W razie pytań – proszę o kontakt.

 Liczymy na możliwość współpracy z Państwem!

Szczegóły załącznik

le widziane doświadczenie w pracy jako weterynarz lub w branży weterynaryjnej, oferta
dostępna również dla absolwentów weterynarii. Wysoka motywacja do pracy, doskonałe
zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów,
wysoka odporność psychiczna, chęć do podjęcia intensywnej nauki języka niderlandzkiego,
dobre zdolności analityczne, umiejętność dokonywania wyboru i stawiania priorytetów
podejmowanych działań.
bez nałogów
WYNAGRODZENIE I WARUNKI ZATRUDNIENIA
Wysokość pensji brutto: 4.000,00
Wysokość pensji netto:
Waluta, w jakiej wypłacana jest pensja: Euro
Rodzaj stawki wynagrodzenia:
(godzinowa/ tygodniowa/ miesięczna/
roczna/ inna)
Czasowy ze stawką miesięczną
Premie:
Dodatkowe świadczenia
(zakwaterowanie, wyżywienie, koszty
związane ze zmianą miejsca
zamieszkania, koszty podróży itp.):
zakwaterowanie na koszt pracodawcy, Wysokość pensji brutto: do 6.000 miesięcznie– w
zależności od rezultatów pracy i doświadczenia.
Bezpłatne zakwaterowanie podczas szkolenia językowego zapewnia pracodawca w Hotelu
WICC Wageningen – oddzielny pokój i łazienka, wspólna kuchnia, pralnia.
Stacjonarny kurs języka niderlandzkiego – lokalizacja w pobliżu hotelu, po zdaniu egzaminu z
języka niderlandzkiego (poziom B2) – szkolenie weterynaryjne.
Nazwa firmy, z którą zostanie
podpisana umowa:
Flexvet B.V.
Rodzaj umowy:
(umowa o pracę, umowa zlecenia,
wolontariat, praktyka zawodowa/ staż,
praca zdalna, agencja pracy
tymczasowej, inne):
umowa o pracę
Wymiar czasu pracy
(praca na pełen etat/ część etatu): niepełny
Czas trwania umowy:
(nieokreślony/ określony) określony
Data wygaśnięcia umowy (w
przypadku umowy na czas
określony):
2026-01-02
Liczba godzin tygodniowo: 30,00
Zmiany i praca w dni wolne: .
Data rozpoczęcia: 2024-09-02
Inne informacje: 16-miesieczny program szkoleniowy (kurs językowy oraz zawodowy - weterynaryjny),
przygotowujący do wykonywania zawodu
Data rozpoczęcia: do uzgodnienia z pracodawcą
SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Wymagane dokumenty
(list motywacyjny, CV itp.):
CV, list motywacyjny, w razie potrzeby – referencje. Zainteresowanym kandydatom
zostanie przesłany formularz rejestracyjny.
Kandydaci otrzymają pakiet informacji na temat procedury uznawania kwalifikacji
lekarzy weterynarii w Irlandii. Wymagana będzie rejestracja na stronie
https://www.diergeneeskunderegister.nl/information-in-english/registration-veterinarians-
within-the-eea , w celu automatycznego uznania dyplomu.
Kandydaci będą poddani testowi języka angielskiego, ocenie kompetencji zawodowych
oraz przejdą dwie rozmowy kwalifikacyjne z NVWA (pierwsza online).
Język, w którym muszą być sporządzone
przedkładane dokumenty: angielski
Do kogo należy wysłać dokumenty:
(do pracodawcy/ doradcy EURES) do doradcy EURES z WUP
Gdzie należy wysłać dokumenty:
(adres, adres e-mail, nr faksu z kodem
kraju itp.)
email: beata.chroscinska@wup.wrotapodlasia.pl – w tytule emaila proszę wpisać -
Urzędowy Lekarz Weterynarz
Dane teleadresowe doradcy EURES lub
przedstawiciela pracodawcy:
(nazwisko, adres, telefon, fax, e-mail itp.)
rosa.bouwman@uwv.nl – doradca EURES z Holandii
Doradca EURES: WUP Białystok, tel. 85 74 97 235
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i
pracowników chcących skorzystać z zasady wolnego przepływu osób
DODATKOWE INFORMACJE
WAŻNOŚĆ
Data publikacji: 2023-11-08
Termin przedkładania podań o pracę /
zakończenia ważności oferty: 2024-03-04
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
UWAGA:
1. Umowa z zagranicznym pracodawcą jest zawierana, co do zasady, zgodnie z prawem kraju zatrudnienia. Oznacza to, że wszystkie
roszczenia odnośnie warunków, które obejmuje umowa, można kierować wyłącznie do odpowiedniego sądu w kraju zatrudnienia.
Publiczne służby zatrudnienia (EURES) nie mogą pośredniczyć ani reprezentować pracownika w sądzie kraju zatrudnienia w
przypadku sporu z pracodawcą.
2. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) dokładają wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność i wiarygodność ofert pracy
zgłoszonych w lokalnym urzędzie pracy. Należy wyjaśnić, że oferta pracy została zgłoszona przez stronę trzecią i EURES nie
odpowiada za ewentualne rozbieżności między warunkami pracy określonymi w ofercie pracy i warunkami oferowanymi przez
potencjalnego pracodawcę.
3. Publiczne służby zatrudnienia (EURES) informują, że będą zbierać, przetwarzać i przekazywać potencjalnym pracodawcom
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wszystkie dane osobowe dostarczone przez osoby poszukujące pracy.
iInformacje o firmie, takie jak: status prawny, sektor, typ działalności, rodzaj produktów lub świadczonych usług, data rozpoczęcia
działalności gospodarczej, liczba pracowników itp.
iiMiejsce, w którym będzie wykonywana praca. Należy wypełnić w przypadku gdy:
1) miejsce wykonywania pracy jest inne niż siedziba podmiotu oferującego pracę,
2) pracę oferuje agencja pośrednictwa pracy/ agencja pracy tymczasowej.
EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) to sieć współpracy pomiędzy Komisją Europejską, Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów UE/ EOG
oraz innych organizacji partnerskich, w celu dostarczania informacji, usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla pracodawców i

wstecz