Aktualności

Uroczyste wręczenie Certyfikatów Prawa Wykonywania Zawodu nowo przyjętym do naszej Izby Lekarzom Weterynarii

 

  UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA 

                       WETERYNARII NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24 października 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku. Obrady poprzedziło uroczyste wręczenie dyplomów prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nowym członkom naszej korporacji zawodowej. Prezes KPILW dr Mirosław Kalicki przed wręczeniem dyplomów odebrał od tegorocznych absolwentów „Przyrzeczenie Lekarza Weterynarii” z Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii, życząc jednocześnie powodzenia i sukcesów na rozpoczynającej się drodze zawodowej, zachęcając do aktywnego działania w strukturach naszej Izby.

 

                                                                             Lek. wet. Marek Kamionowski

 

 

Dokumentacja fotograficzna wydarzenia w Galerii Zdjęć

wstecz