Aktualności

Uroczyste Obchody XXV lecia Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej Gniewino 17.09.2016 r.

      UROCZYSTE OBCHODY 25-LECIA KASZUBSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-    

                      WETERYNARYJNEJ W GDAŃSKU – GNIEWINO 17.09.2016 R.

 

 

 

 

 

               17 września 2016 r. obchodziliśmy 25 rocznicę powstania Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie. Uczestnicy mszy zostali serdecznie powitani przez proboszcza parafii w Gniewinie ks. Mariana Miotk, który opowiedział o historii kościoła i parafii. Kościelne witraże są wykonane metodą fusingu, która polega na wytapianiu ze szkła dużych wypukłych do 7 cm wzorów znajdujących się na  płaszczyznach okien witrażowych. Są to prawdopodobnie jedyne tego rodzaju witraże na świecie. Ks. proboszcz wspomniał o drewnianym, ponad 2-metrowym krzyżu wykonanym przez osadzonych w pobliskim Strzebielinku, gdzie był obóz internowania w okresie 13.12.1981-23.12.1982. Krzyż, na którym są podpisy ponad 500 internowanych ( m. in. Lecha Kaczyńskiego, Andrzeja Gwiazdy, Karola Modzelewskiego, Janusza Onyszkiewicza, Jana Rulewskiego, Henryka Wujca)  przechowywany jest w gniewińskim kościele.

                Mszę św. celebrował o. dr hab. Jerzy Brusiło z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii. W wygłoszonej homilii podkreślił wyższość wartości duchowych nad wartościami materialnymi, także przy tworzeniu organizacji zawodowych i samorządowych. Wspólnie modliliśmy się za dusze naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów, za pomyślność naszych rodzin, całej Służby Weterynaryjnej.

                 Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się kompleksie hotelowo-rekreacyjnym „Mistral” w Gniewinie na Kaszubach. Hotel zasłynął w 2012 r. goszczeniem drużyny Hiszpanii przygotowującej się do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Wielu uczestników spotkania miało okazję mieszkać w pokojach, czy apartamentach oznakowanych fotografiami i nazwiskami światowych gwiazd footballu na pamiątkę ich pobytu.

                  Prezes dr Mirosław Kalicki rozpoczynając uroczyste obchody 25-lecia Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej serdecznie przywitał wszystkich uczestników spotkania i  zaproszonych gości. Zaproszenia przyjęli prezesi zaprzyjaźnionych Izb Lekarsko-Weterynaryjnych:  Andrzej Czerniawski z Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Zbigniew Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Marek Kubica z Zachodnio-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, marszałek województwa pomorskiego lek. wet. Krzysztof Trawicki, pomorski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej Juchniewicz, prof. dr hab. Bohdan Rutkowiak bardzo zasłużony członek naszej Izby- autor opracowania graficzno-artystycznego naszego Izbowego Sztandaru, dr Tadeusz Zdunkiewicz prezes senior. Okolicznościowy adres z życzeniami przesłał prezes Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej Juchniewicz, prezes 2 poprzednich kadencji Kaszubsko- Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w swoim wystąpieniu przypomniał w skrócie 25-letnią historię naszej Izby, zasłużone osoby działające na rzecz naszej korporacji, wręczył okolicznościową statuetkę prezesowi Mirosławowi Kalickiemu, jako upominek od Krajowej Izby dla Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

                   Z okazji 25-lecia KaszubskoPomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes i Rada naszej Izby podjęła uchwałę o opracowaniu i przygotowaniu honorowej statuetki „ Gdańskich Lwów Weterynaryjnych”. Statuetki te zostały wręczone przez prezesa dr. Mirosława Kalickiego zasłużonym członkom naszej Izby: prof. dr. hab. Bohdanowi Rutkowiakowi, dr. Tadeuszowi Zdunkiewiczowi,, Andrzejowi Juchniewiczowi oraz honorowym gościom uroczystości, którzy reprezentowali instytucje, samorządy, duszpasterstwo : Pawłowi Niemczukowi, Krzysztofowi Trawickiemu, o. dr. hab. Jerzemu Brusiło, Andrzejowi Czerniawskiemu, Markowi Kubicy i Zbigniewowi Wróblewskiemu. Na ręce prezesa dr. Mirosława Kalickiego zaproszeni goście przekazali Kaszubsko-Pomorskiej Izbie szereg cennych upominków i okolicznościowych pamiątek. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od organizatorów pamiątkowy medal  poświęcony 25-leciu KPILW z wizerunkiem Eskulapa i litery V wspartych na Gdańskich Lwach oraz płytkę CD z 500 fotografiami  dokumentującymi lata historii naszej Izby i jej członków. Ten uroczysty wieczór był okazją dla uhonorowania zasłużonych pracownic biura naszej Izby. Mirosławy Kopczewskiej, prowadzącej biuro 25 lat, od początku jego istnienia oraz Justyny Mejer. Prezes Mirosław Kalicki wręczył im pamiątkowe plakietki.

                    Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Andrzej Juchniewicz odznaczył kol. Sabinę Żarnowską odznaką „ MERITUS” zasłużoną dla samorządu lekarzy weterynarii. Kol. Sabina Żarnowska od lat z wielkim rozmachem  organizuje corocznie„ Ogólnopolski Windsurfingowy Weekend ” na Zatoce Puckiej dla lekarzy weterynarii i ich rodzin.

                   Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się szampańska zabawa, trwająca do białego rana. Krótką przerwę wykorzystano na przeprowadzenie licytacji 2 statuetek „Gdańskich Lwów Weterynaryjnych”, które to Rada Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej  przekazała na ręce prezesa Fundacji  „Senior” Andrzeja Juchniewicza. Prezes prowadząc sprawnie licytację wylicytował bardzo znaczne sumy, które będą przekazane dla naszej Koleżąnki lekarz weterynarii jako wsparcie w leczeniu.

 

                                                                                Lek. wet. Marek Kamionowski

W galerii zdjęć dostępna dokumentacja fotograficzna

 

 

 

wstecz