Aktualności

Uroczyste obchody rocznicy 100 - lecia I Wszechpolskiego Zjazdu Lekarzy Weterynarii . 06.03.2020 r. Zamek Królewski Warszawa

             UROCZYSTE OBCHODY  100-LECIA PIERWSZEGO ORGANIZACYJNEGO       

       WSZECHPOLSKIEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARYJNYCH W WARSZAWIE

                             

                                  ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE 06.03.2020 R.

 

 

          Po 123 latach życia pod zaborami w dniach 5,6 i 7 grudnia 1919 r. odbył się w Warszawie w Sali Rady Miasta Stołecznego Pierwszy Organizacyjny Wszechpolski Zjazd Lekarzy Weterynaryjnych, w którym wzięło udział 271 lekarzy weterynarii oraz zaproszeni goście.

   Po 100 latach od tego Zjazdu Prezes i Krajowa Rada Lekarsko -Weterynaryjna postanowiła uczcić to wydarzenie powołując Komitet Organizacyjny Obchodów 100-lecia tego Zjazdu. Na miejsce Uroczystego Zjazdu wybrano Zamek Królewski w Warszawie. Obrady odbyły się 6 marca 2020 r. w Sali Głównej Zamku, a Sala Rady i Sala Koncertowa były miejscem spotkań koleżeńskich i kuluarowych.

    Patronat Honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, którego na uroczystościach reprezentowała Pani Minister Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP, z wykształcenia lekarz weterynarii.

    Przybyło bardzo liczne grono zaproszonych gości. Między innymi: Główny Lekarz Weterynarii z Zastępcami, Wojewoda Mazowiecki, Posłowie i Senatorowie RP, Wojewódzcy Lekarze Weterynarii, Prezes i obecna Krajowa Rada Lekarsko -Weterynaryjna, Prezesi Seniorzy Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej, Prezesi wszystkich Izb Lekarsko -Weterynaryjnych, Dziekani i Profesorowie z  Wydziałów Weterynaryjnych i PIW-PIB w Puławach, Szef Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Krajowy Duszpasterz Lekarzy Weterynarii, Prezesi Izb Wolnych Zawodów, a także bardzo liczne grono lekarzy weterynarii, którzy byli delegatami Izb Lekarsko -Weterynaryjnych.

   Kaszubsko - Pomorską Izbę Lekarsko - Weterynaryjną reprezentowali lekarze weterynarii:

 Tomasz Brzeski

Anna Burlińska

Piotr Burlinski

Andrzej Juchniewicz

Mirosław Kalicki

Marek Kamionowski

Grażyna Peszyńska-Sularz

Ryszard Sajnóg

Janusz Sikorski

Marek Sobucki

Paweł Niemczuk

Edyta Tocha

Wojciech Trybowski

Piotr Zdralewicz

 

    Wszyscy uczestnicy Zjazdu zostali obdarowani okolicznościowym Medalem i Odznaką. Otrzymaliśmy także bardzo cenne opracowanie poświęcone historii powstawania naszego Samorządu 100 lat temu, kiedy odzyskaliśmy Niepodległość.

    Kol. Andrzej Juchniewicz i Kol. Paweł Niemczuk zostali indywidualnie uhonorowani przez Prezesa i Krajową Radę Lekarsko -Weterynaryjną Medalem 100-lecia Pierwszego Zjazdu. Wręczono także Medale Honorowe „Bene de Veterinaria Meritus” na wniosek Kapituły tego odznaczenia.

    Po części oficjalnej odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu Grzegorza Gorczycy, pianisty Filharmonii Narodowej.

     Obchody były wielkim świętem polskich lekarzy weterynarii, które na długo pozostanie w naszej pamięci i sercach.                                                                 Lek. wet. Marek Kamionowski

Bogata dokumentacja fotograficzna uroczystości dostępna w Galerii Zdjęć

    

wstecz