Aktualności

Telazjoza u bydła - informacje Głównego Lekarza Weterynarii

Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Bogdan KonopkaGłówny Lekarz Weterynarii informuje, że w ostatnich latach stwierdza się coraz więcej przypadków
telazjozy u żubrów, głównie na terenie Bieszczadów, ale też w Puszczy Białowieskiej.
Telazjoza jest groźną i silnie inwazyjną chorobą powodowaną przez nicienie z rodzaju Thelazia.
Nicienie te są przyczyną choroby oczu u domowych i dzikich przeżuwaczy w Europie, Azji, Afryce i
Ameryce Północnej. Nicienie z rodzaju Thelazia (o długości od 6 do 21 mm) umiejscawiają się w
przewodach łzowych, w worku spojówkowym, pod trzecią powieką i na rogówce bydła i żubrów (również
zebu, bizonów i bawołów). Choroba jest silnie inwazyjna, ponieważ przenoszona jest przez owady (muchy z
rodziny Muscidae), których nie sposób wyeliminować ze środowiska.
U zarażonych zwierząt obserwuje się ostre zapalenie spojówek, łzawienie, obrzęk, nastrzykanie
naczyń spojówki, światłowstręt, wysięk surowiczo-śluzowy przechodzący w ropny, w efekcie
doprowadzający do zlepiania powiek. Pojawia się zmętnienie a następnie owrzodzenie rogówki. W wyniku
wtórnych zakażeń bakteryjnych dochodzi do ropnego zapalenia gałki ocznej. Zaobserwować można również
objawy ogólne, takie jak brak apetytu, niestrawności, chudnięcie zwierząt a także rozdrażnienie i spadek
wydajności mlecznej u krów. Brak leczenia lub zbyt późne jego rozpoczęcie może skutkować nieodwracalną
utartą wzroku przez zwierzęta.
Choroba wywołana przez nicienie z rodzaju Thelazia nie podlega w Polsce obowiązkowi zwalczania,
rejestracji, ani też nie generuje obowiązku monitorowania, w związku z czym organy Inspekcji
Weterynaryjnej nie są zobowiązane do podejmowania działań mających na celu zwalczanie tej choroby.
Postępowanie w gospodarstwie opiera się na diagnozie postawionej przez lekarza weterynarii wolnej
praktyki oraz postępowaniu terapeutycznym, za zgodą i na koszt posiadacza zwierząt.
Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród lekarzy
weterynarii wolnej praktyki, by podczas praktyki lekarsko-weterynaryjnej zwracali uwagę na objawy
mogące nasuwać podejrzenie telazjozy u bydła, szczególnie podczas diagnozowania chorób oczu
Warszawa, dnia 5 lutego 2021 r.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
GŁÓWNY LEKARZ WETERYNARII
Bogdan Konopka

wstecz