Aktualności

Sytuacja Kadrowo-Płacowa Inspekcji Weterynaryjnej w rozbieżnej opinii Głównego Lekarza i Prezesa Krajowej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnejwyrażonej w korespondencji

W załącznikach przedstawiamy treść pisma kierowanego do Prezesa Krajowej Rady Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przez Głównego Lekarza Weterynarii i odpowiedż Prezesa kierowaną na ręce Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą uwag zawartych w cytowanym piśmie

wstecz