Aktualności

Sprawozdanie z XXVII Sprawozdawczego Zjazdu Naszej Izby

                 Protokół

 

                                   XXVII Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

      Delegatów Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w trybie obiegowym

 

               

            Dnia 28 stycznia 2020 r. decyzją Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiono zwołać XXVII Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Delegatów Kaszubsko-Pomorskiej izby Lekarsko-Weterynaryjnej na dzień 29 marca 2020 r.

Zaproszenia na zjazd do delegatów zostały wysłane pocztą w formie listu poleconego.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zakazującymi organizowania zgromadzeń przekraczających      150 osób Rada KPILW na swoim posiedzeniu dnia 12 marca br. podjęła decyzję o odwołaniu Zjazdu Sprawozdawczego mającego odbyć się w dniu 29 marca 2020 r.

Mając na uwadze powagę związaną z pandemią wirusa COVID-19, na kolejnym posiedzeniu Rady które odbyło się dnia 2 lipca Rada podjęła decyzję , że Zjazd Sprawozdawczy nie odbędzie się w dotychczasowej formie, odbędzie się w trybie obiegowym na mocy Uchwały Nr 3096/2020  podjęciu uchwał XXVIII Sprawozdawczego Zjazdu Lekarzy Weterynarii Delegatów Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Zjazd Sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii podął uchwały w trybie obiegowym tj. poprzez głosowanie korespondencyjne, w okresie do 4 września 2020 r.

Na przewodniczącą Zjazdu wybrano lek. wet. Agnieszkę Świątalską.

Zostały wysłane do każdego delegata listy polecone z kartami do głosowania,gdzie z powrotem do biura Izby odesłano 117 kopert. Wszyscy delegaci zostali skutecznie poinformowani o głosowaniu w formie obiegowej.

Na podstawie § 2 pkt 5 Uchwały Nr 3096/2020 Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dnia 22 września zostało przeprowadzone liczenie głosów przez członków Prezydium Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej ( w załączeniu Protokół Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 22 września 2020 r.)

 

                                                                       Przewodnicząca Zjazdu Sprawozdawczego

                                                                                lek. wet. Agnieszka Świątalska

 

AJ

 

 

wstecz