Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu XXIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego naszej Izby 03.10.2021 r.

                                       XXIX SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII       

                                            KASZUBSKO -POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

                                                                               3.10.2021 GDAŃSK

 

 

    3 października 2021r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku odbył się XXIX Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Kaszubsko- Pomorskiej Izby Lekarsko-Wererynaryjnej. Prezes Mirosław Kalicki serdecznie przywitał wszystkich delegatów i zaproszonych gości. Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentował sekretarz Marek Mastalerek - prezes Warszawskiej Izby. Kujawsko - Pomorską Izbę nowo wybrany prezes Andrzej Klimowski, a Warmińsko - Mazurską prezes Zbigniew Wróblewski.

Ustępujący prezes dr Mirosław Kalicki wygłosił wykład pt. ,,30 lat Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej”w którym wspominał początki działalności naszego samorządu, wszystkich prezesów, ludzi najbardziej zaangażowanych i najważniejsze wydarzenia dokumentując bogatą faktografią.

 Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń ,, Meritus”. Z rąk sekretarza Marka Mastalerka wyróżnienie odebrał dr Piotr Burliński i Tadeusz Popławski. Dr Mirosław Kalicki został uhonorowany przez Radę KPILW Statuetką Gdańskich Lwów Weterynaryjnych w podziękowaniu i docenieniu 8- letniej prezesury. Na Zjeździe pożegnaliśmy panią Mirosławę Kopczewską, która po 28 latach ofiarnej pracy w biurze KPILW przeszła na zasłużoną emeryturę. Rada KPILW także uhonorowała panią Mirosławę Statuetką Gdańskich Lwów Weterynaryjnych.

 Każdy z zaproszonych gości w swoim wystąpieniu przekazał życzenia owocnych obrad i szczęśliwych wyborów, a sekretarz Marek Mastalerek dodatkowo opowiedział o najważniejszych pracach Krajowej Rady Lekarsko -Weterynaryjnej, o problemach, które stoją przed polską weterynarią.

 Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano dr Piotra Burlińskiego, który od tego momentu poprowadził obrady, a w prezydium Zjazdu zasiedli; Zbigniew Ordyński, Janusz Sikorski, Anna Burlinska i Wojciech Szczerbiński. W tajnym głosowaniu  delegaci wybrali nowego prezesa Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej,  lekarza wolnej praktyki, specjalistę chirurgii weterynaryjnej Tomasza Brzeskiego. Na Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano ponownie Edytę Tocha.

Nową Radę KPILW tworzą;

   Mirosław Kalicki, Agnieszka Świątalska, Anna Burlińska, Ryszard Sajnóg, Izabela Filipionek, Wojciech Szczerbiński, Marek Sobucki, Wojciech Trybowski, Aleksandra Ławniczak, Grażyna Peszyńska-Sularz, Tadeusz Popławski, Marek Kamionowski, Ireneusz Orłowski, Zbigniew Wojewódzki, Andrzej Juchniewicz, Bartosz Małecki, Janusz Sikorski, Maciej Koseda,  Anna Buczek.

 Na Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali wybrani: Mirosław Przeworski, Maciej Dragun, Anna Włodarczyk, Wioletta Drygas – Bogucka, Dariusz Sularz, Aleksandra Mulińska, Piotr Burliński. Członkami Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego zostali; Maciej Irzyłowski, Krzysztof Bator, Michał Michalski, Marta Boruczkowska, Piotr Zdralewicz, Piotr Jeliński, Jolanta Białk, Andrzej Olszewski, Mirosław Karolczyk, którzy z swego grona w najbliższym czasie wybiorą Przewodniczącego. Nowi członkowie Komisji  Rewizyjnej to: Jerzy Semrau, Edward Kowalke, Krystyna Zaremba -Słomka. Na Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii Kaszubsko - Pomorską Izbę Lekarsko -Weterynaryjną będą reprezentować; Mirosław Kalicki, Tomasz Brzeski, Piotr Burliński, Edyta Tocha, Agnieszka Świątalska, Anna Burlińska, Wojciech Szczerbiński, Maciej Dragun, Edward Kowalke, Ryszard Sajnóg, Wojciech Trybowski, Tadeusz Popławski, Piotr Zdralewicz, Izabela Filipionek, Janusz Sikorski, Marek Kamionowski.

 Obrady zakończyły się podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na 2021r. i zatwierdzeniem Regulaminu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i sekretariatu Rzecznika  Odpowiedzialności Zawodowej.

                                                                                                                                                      lek.wet. Marek Kamionowski

wstecz