Aktualności

Spotkanie Świąteczno-Opłatkowe lek.wet.- seniorów zawodu naszej Izby 21.12.2022 r.

Dnia 21.12.2022 r. o godz.12.00 na zaproszenie Rady KPILW i Prezesa w siedzibie Izby odbyło sie spotkanie emerytowanych lekarzy weterynarii seniorów zawodu  zorganizowane z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Na spotkanie przybyło 25 osób . Uczestniczący wyrazili podziękowanie dla naszego samorządu , że pamięta o seniorach zawodu i zorganizował dla nich spotkanie Świąteczno-opłatkowe.

Przybyłe 25 osób powitał Prezes Izby Dr Tomasz Brzeski , który w krótkim przemówieniu poinformował o aktualnych osiągnięciach i zaangażowaniu samorządu w rozwiązywanie pojawiających się problemów związanych z zawodem lekarza weterynarii .Podziękował za przybycie ,oraz złożył życzenia zdrowia , realizacji planów i oczekiwań w nowym 2023 roku.

Głos zabrał również Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Dr Piotr Zdralewicz, który poinformoował o osiągnięciach Inspekcji Weterynaryjnej woj.pomorskiego w mijającym 2022 r. 

Uczestniczący w spotkaniu Dr Włodzimierz Przewoski podarował Koleżankom i Kolegom Pamiątkowe Plakietki-Medale wybite z okazji jubileuszu- rocznicy Inspekcji Weterynaryjnej naszego województwa.

Panie z Biura Izby zapewniły przybyłym na uroczystość możliwość podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie życzeń Świąteczno-Noworocznych, oraz wypicie smacznego barszczyku z pasztecikiem.

Na stole nie zabrakło również pysznych ciast na czele z makowcem. Za zaangażowanie i pracę przybyli lekarze serdecznie Paniom z Biura Izby podziękowali.

W koleżeńskiej atmosferze Seniorzy Zawodu w rozmowach wspominali lata pracy, wyrażli radość ze spotkania.Nie zabrakło równiez wymiany informacji na temat zdrowia ,osiągnięć dzieci,wnuków, a nawet czasami prawnuków.Wszyscy uczestnicy wyrazili oczekiwaania dotyczace  kolejnych spotkań seniorów zawodu. Złożono sobie wzajemne życzenia na nowy 2023 rok. W ciepłej prawie rodzinnej atmosferze spotkanie dobiegło końca.

dokumentacja fotograficzna spotkania w galerii zdjęć autorstwa dr Andrzeja Zemło

 

Do ponownego spotkania - takie motto towarzyszyło pożegnaniu uczestników

                                                                                                                                                                                                                                                                                         AJ

wstecz