Aktualności

Ryczałtowe opodatkowanie usług weterynaryjnych 8,5 %

Wiadomość z Ministerstwa Finansów:

Zgodnie ze zmianami w ramach Polskiego Ładu weterynarze nie są wymienieni w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w katalogu wolnych zawodów, przy czym nie wyklucza to możliwości opodatkowania uzyskiwanych przez nich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Ryczałt w wysokości 14% dotyczy przychodów osiąganych ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86).
Usługi weterynaryjne są sklasyfikowane w PKWiU dział 75. Przychody ze świadczenia usług weterynaryjnych podlegają opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5% przychodów.

wstecz