Aktualności

Przypominamy Koleżankom i Kolegom że 15 marca upływa termin składania do Urzędu Marszałkowskiego Deklaracji o wytworzonych w 2018 roku Odpadach

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Przypominamy, że do 15 marca (a w przypadku zakończenia prowadzenia działalności w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego należy złoży zbiorcze zastawienie o rodzajach i ilości odpadów wytworzonych w 2018 roku.
Prezes

Potrzebne wzory Deklaracji dostępne na Stronach Internetowych Urzędu

wstecz