Aktualności

Prośba naszej Koleżanki ze Lwowa o pomoc w znalezieniu pracy

Podanie
Dzień Dobry
Nazywam się Dariia Karpova. Studiowałam we Lwowskiej Akademii Medycyny Weterynaryjnej w
latach 2001-2007 ( nr dyplomu BK 30738299). Od 2007 roku pracuję w zawodzie jako lekarz
weterynarii. Specjalizuję się w diagnostyce ultrasonograficznej jamy brzusznej, a od roku staram się
powiększać moją wiedzę w zakresie okulistyki zwierząt.
Wykonywałam między innymi takie operacje:
-usuwanie krwiaka małżowiny usznej
- wykonanie plastikowej powieki
- gastrotomię
-Enterotomię
- splenektomie
- cystomię
- plastyka cewki moczowej u kotów
- usuwanie guzów skóry
- cesarski cięcie
Ponadto zajmuję się ogólną terapią psów i kotów.
Moje doświadczenie zawodowe nabywałam w kilku klinikach lwowskich :
- 2007-2011 klinika „Aibolyt” Lwów ul.Pekarska 57
-2011- 2014 klinika „Vetmed” Lwów ul. Nechuya LevyLskoho 8
- 2018-2019 klinika „Eurovet” Lwów u. Zavodska 8
- 2020 – 2021 klinika „ Zagavet” Lwów ul. Kijow 17
- od czerwca 2022 r . klinika „Eurovet” Lwów u. Zavodska 8
Jestem matką dwójki dzieci Oleksandry ( lat 12) i Teodora (lat 7). Przybyłam do Polski w dniu 1 marca
gdyż uciekałam z dziećmi przed wojną. Mój mąż został bronić Ukrainy.
Moja znajomość języka polskiego jest na poziomie komunikatywnym, a ponadto posługuję się
również językiem angielskim ( poziom średniozaawansowany)
Bardzo chciałabym rozpocząć jak najszybciej pracę żeby dzieciom dać poczucie bezpieczeństwa.
Mogłabym zacząć jako pomoc techniczna dopóki moja znajomość języka polskiego nie będzie
wystarczająca i dopóki nie uzyskam uznania dyplomu przez Polskę oraz nie nabędę znajomości
wykonywania zawodu w Polsce.
Z poważaniem
Daria Karpov

Kontakt do Koleżanki przez Biuro Izby

wstecz