Aktualności

Pismo - Ankieta Prezesa Krajowej Izby skierowane do lekarzy weterynarii

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Polish National Veterinary Chamber
al. Przyjaciół 1 lok 2, 00-565 Warszawa tel./fax: (+48 22) 628 93 35, tel.:(+48 22) 622 09 55
NIP: 526-10-57-444 e-mail: vetpol@vetpol.org.pl  www.vetpol.org.pl
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2023 r.
KILW/083/02/23
Koleżanki i Koledzy,
Lekarki i Lekarze Weterynarii,
W ostatnim czasie problem kondycji psychicznej lekarzy weterynarii coraz częściej pojawia się
w dyskusjach prowadzonych w naszym środowisku. Okazuje się, że wysokie poczucie
odpowiedzialności, przepracowanie, stres, lęk, a także hejt w internecie powodują, iż współczynnik
depresji i samobójstw w naszym zawodzie jest bardzo wysoki. Prawdopodobnie kłopoty zaczynają się
już na uczelniach, gdyż wymagające studia powodują, że również studenci zgłaszają problem
przeciążenia nauką i wypalenia.
Krajowa Rada Lekarsko Weterynaryjna realizując Apel XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
Weterynarii do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie ogólnopolskiego programu
wsparcia zdrowia psychicznego dla lekarzy weterynarii podjęła próbę diagnozy tego ważnego dla
naszego środowiska problemu. W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami
z dziedziny psychiatrii i psychologii: prof. dr hab. n. med. Joanną Rymaszewską, dr Dorotą Szcześniak
prof. UM i mgr Karoliną Fila-Witecką. Zespół ten przygotował ankietę dotyczącą zdrowia psychicznego
lekarzy weterynarii i studentów medycyny weterynaryjnej w Polsce. Udział w niej jest całkowicie
anonimowy a jej wyniki będą przeanalizowane i opracowane przez Zespół prof. Joanny Rymaszewskiej.
Zwracam się więc z gorącą prośbą do wszystkich Lekarek i Lekarzy Weterynarii, którym leży
na sercu dobro naszego zawodu o poświęcenie czasu na wypełnienie tej ankiety, której link znajduje się
poniżej. Do wypracowania skutecznej strategii potrzebujemy informacji od Państwa, które to będą
podstawą do zdiagnozowania problemu i podjęcia działań zaradczych zmierzających do poprawy tego
stanu.

lek. wet. Marek Mastalerek
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Ankieta i Link do przesłania ankiety dostępny jest w Biurze naszej Izby celem uniknięcia dostępu osób postronnych

wstecz