Aktualności

Ostatnie w roku 2017 posiedzenie Rady Kaszubsko-Pomorskiej Izby połączone ze spotkaniem opłatkowym

           SPOTKANIE OPŁATKOWE W KASZUBSKO-POMORSKIEJ IZBIE LEKARSKO-  

                                            WETERYNARYJNEJ - GDAŃSK 21.12.2017 R.

 

 

 

21 grudnia 2017 r. odbyło się kolejne robocze posiedzenie Rady Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Gdańsku. Po zakończeniu obrad dołączył do nas Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wojciech Trybowski. W krótkim wystąpieniu poinformował zebranych o najważniejszych sprawach pomorskiej weterynarii w związku z kończącym się 2017 r., a także o perspektywach w 2018 r., Spotkanie było okazją do tradycyjnego podzielenia się opłatkiem i złożenia sobie  życzeń z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

 

                                                                                   Lek.wet. Marek Kamionowski

Dokumentacja fotograficzna w Galerii Zdjęć

wstecz