Aktualności

Okręgowe Izby Lekarsko - Weterynaryjne

Okręgowa Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izbalodz.pl 

Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.wilwet.pl 

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.wilw.waw.pl 

Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.silvet.pl 

Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izbawetkatowice.pl  

Podkarpacka Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.poilw.com.pl

Opolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
http://www.izbawet.opole.pl 

Główny Inspektorat Weterynarii
http://www.wetgiw.gov.pl 

Północno-Wschodnia Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.izbawetbial.pl 

Kaszubsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.izba.pomorskie.pl 

Kujawsko-Pomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.kpilw.pl 

Lubuska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.lilwet.zgora.pl 

Lubelska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.lilw.pl 

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.wmilwet.pl 

Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.izbalodz.pl 

Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.milw.pl 

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.zachizbawet.pl 

Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
www.dilwet.pl 

wstecz