Konferencje, Szkolenia

Ogłoszenie o naborze na Studia podyplomowe Specjalizacyjne - Choroby Zwierząt Nieudomowionych

W imieniu kierownika studiów prof. dr hab. Krzysztofa Anusza proszę o udostępnienie lekarkom i lekarzom weterynarii informacji

o nowym naborze na specjalizacyjne studia podyplomowe „Choroby zwierząt nieudomowionych”.

 

Są to jedyne w Polsce studia specjalizacyjne w tej dziedzinie, na które nabór ogłaszany jest raz na dwa lata.

Z tego względu istotne jest dotarcie z informacją do jak najszerszej grupy odbiorców.

 

Link do strony zawierającej informacje o rekrutacji:  http://wmw.sggw.pl/category/dla_studentow/studia-podyplomowe/ch-by_nieudomowionych/

 

wstecz