Aktualności

Odpowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Apele Tegorocznego Zjazdu Sprawozdawczego Kaszubsko-Pomorskiej Izby skierowane do obu Ministerstw

W załącznikach przedstawiamy odpowiedzi obu Ministerstw

Przepraszam za jakość otrzymanych skanów dokumentów

wstecz