Nekrologi

nekrolog dr Bogdan Lewandowski

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie

z głębokim smutkiem zawiadamia, że zmarł  

Ś  P

BOGDAN   LEWANDOWSKI

 emerytowany lekarz weterynarii                                                                                              


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10.03.2021r. o godzinie 11:00

w Kościele  parafialnym w Liniewie gmina Liniewo powiat kościerski.

wstecz