Aktualności

MRiRW zerwało ustalenia z Porozumieniem Warszawskim

Treść pisma skierowanego do Ministra Rolnictwa w załączniku oraz projekt zawartego dnia 04.08.20022 r. Rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń

wstecz