Aktualności

List intencyjny w sprawie Centralnego Rejestru Zwierząt Oznakowanych PODPISANY

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisano dzisiaj list intencyjny „W sprawie utworzenia centralnego rejestru zwierząt oznakowanych”. Dokument podpisali minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz. 

Dokument zakłada, że obie strony, działając w duchu poprawy sytuacji zwierząt oraz z misją zwalczania bezdomności zwierząt w Polsce, deklarują wolę wspólnego działania na rzecz  utworzenia centralnego rejestru zwierząt oznakowanych, nazwanego roboczo „czip.gov.pl”.  Znajdowałyby się w nim dane oznakowanych zwierząt towarzyszących (psów i kotów) z możliwością rejestracji innych gatunków. Dostęp do bazy danych mieliby m.in. lekarze weterynarii sprawdzający i/lub wszczepiający czipy, zgodnie z przepisami RODO i organy Inspekcji Weterynaryjnej mające dostęp bieżący i bezpośredni do bazy danych zawartych w rejestrze. W ramach współpracy strony przewidują, że centralny rejestr zwierząt oznakowanych prowadzony byłby z wykorzystaniem infrastruktury Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.       

– Powszechne czipowanie zwierząt i zapewnienie ich identyfikacji  to kolejny krok w kierunku poprawy warunków utrzymywania zwierząt i zwalczania ich bezdomności. Cieszy mnie nawiązanie współpracy w tej sprawie pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami i chęć kontynuacji wspólnych działań – podkreślił minister J. K. Ardanowski.

- Dziękuję Pełnomocnikowi ministra ds. ochrony zwierząt panu Albertowi Kurkowskiemu za owocną współpracę w ramach zespołu ekspertów, którego efektem jest ten list intencyjny. Wierze, że doprowadzi on do stworzenia ogólnopolskiego programu znakowania zwierząt – powiedział Jacek Łukaszewicz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.    

Podpisanie listu odbyło się w obecności pełnomocnika ministra Wojciecha Kurkowskiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki.

wstecz