Aktualności

Krajowa Rada VIII Kadencji - wybór i ukonstytuowanie władz

15 lutego odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej VIII kadencji. Wiceprezesami KRLW zostali Tomasz Górski Prezes Rady Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Marek Kubica Prezes Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Sekretarzem KRLW został Jacek Łukaszewicz Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Skarbnikiem wybrano Jerzego Tomasza Chodkowskiego z Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Do Prezydium KRLW wybrano także Joannę Przewoźną Prezes Rady Wielkopolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Wojciecha Hildebranda Wiceprezesa Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Krajowa Rada wybrała także członków komisji stałych oraz ich przewodniczących:

Komisja ds. Etyki i Deontologii (M. Kalicki)

Komisja Finansowo-Gospodarcza ( T. Perskiewicz)

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą ( prof. S. Winiarczyk)

Komisja ds. Kształcenia i Specjalizacji (prof. K. Anusz)

Komisja Prawno-Regulaminowa (J. Dorobek)

Komisja ds. Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki i Farmacji ( T. Brzeski)

Komisja ds. Rządowej Administracji Weterynaryjnej  (A. Klimowski)

Komisja egzaminacyjna ze znajomości języka polskiego ( L. Pankiewicz)

Komisja ds. Urzędowych Lekarzy Weterynarii ( J. Sośnicki)

 

 

wstecz