Aktualności

Jubileusz 100 - lecia Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego .Wrocław 20-21 marzec 2019 r.

 

W dniach 20-21 marca 2019 roku we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody
jubileuszu 100-lecia Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego połączone z
Konferencją Naukową pt. "Zwalczanie groźnych patogenów odzwierzęcych w
siłach zbrojnych RP - rolą służby Weterynaryjnej WP w 100-lecie jej
działalności". Uroczystość rozpoczęła się celebracją mszy św. w intencji
Kadry Służby Weterynaryjnej WP. Konferencja miała podniosły charakter,
połączona była z wręczeniem odznaczeń zasłużonym lekarzy weterynarii
oraz z koncertem pieśni wojskowych i patriotycznych.

Kaszubsko-Pomorską Izbę Lekarsko - Weterynaryjną reprezentował Prezes
Mirosław Kalicki, który na ręce Szefa Służby Weterynaryjnej WP płk
lek.wet. Grzegorza Króla złożył wszystkim umundurowanym lekarzom
weterynarii najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania za
dotychczasowe osiągnięcia wielu pokoleń lekarzy weterynarii
zaangażowanych w różnorakie działania w ramach struktur Wojska
Polskiego. Prezes na pamiątkę tego wspaniałego jubileuszu przekazał płk
Królowi ufundowany przez Kaszubsko-Pomorską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną
okolicznościowy medal "Peracti labores iucundi sunt" wraz z życzeniami,
aby zgodnie z tą łacińską sentencją, każde wykonane zadanie stawiane
przed Służbą Weterynaryjną WP dawało radość i satysfakcję jaką niesie
ze sobą dobrze pełniona służba.

dr n. wet. Mirosław Kalicki

wstecz