Aktualności

Bioasekuracja - Czy realna do wykonania siłami Inspekcji ??

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna Polish National Veterinary Chamber

Warszawa, dnia 02.03.2018 r.
BIOASEKURACJA ZAGROŻONA?
Większość pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, czyli ponad 3000
osób, złożyło już do swoich przełożonych wnioski o podwyżki. Twierdzą, że
brak poprawy sytuacji kadrowo-finansowej Inspekcji stawia pod znakiem
zapytania możliwość przeprowadzenia kontroli gospodarstw pod kątem
wprowadzenia obowiązkowych zasad bioasekuracji w celu zwalczenia
afrykańskiego pomoru świń.
Akcja składania wniosków o podwyżki to oddolna inicjatywa
pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, w której pensje nie zmieniają się
od 2008 r., nie licząc symbolicznej korekty w całej strefie budżetowej w
2015 r., i często są na poziomie 2,5 – 3,0 tys. zł. brutto, co powoduje
odchodzenie z pracy doświadczonej i wyspecjalizowanej kadry oraz rosnącą
liczbę wakatów. Sprawa stała się pilna w momencie wprowadzenia
obowiązkowych dla wszystkich hodowców trzody chlewnej w kraju nowych
zasad bioasekuracji. – Szacujemy, że Inspekcja Weterynaryjna, w ramach
swoich codziennych obowiązków, przeprowadza rocznie ok. 140 tys.
kontroli. Tymczasem rozporządzenie o bioasekuracji nakłada na inspektorów
obowiązek przeprowadzenia dodatkowo ok. pół miliona kontroli. Przy tej
liczebności kadr Inspekcja Weterynaryjna zakończy te kontrole za 4-
5 lat. Czy afrykański pomór świń da tyle czasu polskim producentom i
eksporterom wieprzowiny – pyta retorycznie Jacek Łukaszewicz prezes
Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
al. Przyjaciół 1 lok 2, 00-565 Warszawa tel./fax: (+48 22) 628 93 35, tel.:(+48 22) 622 09 55
NIP: 526-10-57-444 e-mail: vetpol@vetpol.org.pl  www.vetpol.org.pl
Zdaniem samorządu lekarsko-weterynaryjnego jeżeli chcemy wygrać
walkę z epidemią afrykańskiego pomoru świń, potrzebne jest
natychmiastowe wzmocnienie finansowe Inspekcji Weterynaryjnej. – Rząd
planuje przyznanie dodatkowych 50 etatów dla powiatowych inspektoratów
weterynarii we wschodnich województwach, gdzie występują ogniska ASF.
Ale przy tej ilości wakatów w Inspekcji Weterynaryjnej to działanie pozorne.
Bez podwyżek te etaty zostaną nieobsadzone. Należy dodać, że kontrole
gospodarstw pod katem spełnienia wymogów bioasekuracji muszą odbyć się
w całym kraju, a nie tylko we wspomnianych województwach – tłumaczy
prezes Jacek Łukaszewicz.
Z koniecznością podwyżek w Inspekcji Weterynaryjnej zgadza się
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który spotkał się w tym
tygodniu z przedstawicielami Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
Jednak decyzje o podwyżkach, wg ministra Krzysztofa Jurgiela, może
podjąć Premier, Minister Finansów lub podlegli Ministrowi Spraw
Wewnętrznych wojewodowie, którzy są dysponentami części budżetu
Inspekcji Weterynaryjnej. – Potrzebujemy szybkich decyzji i działań.
Pamiętajmy, że Instytut Ekonomiki Rolnictwa szacuje wartość polskiego
rynku wieprzowiny na 18 mld zł. Nie stać nas na taką stratę –
podsumowuje prezes KRL-W Jacek Łukaszewicz.
Więcej informacji udziela
Witold Katner
rzecznik prasowy
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
witold.katner@vetpol.org.pl
502 85 40 20

wstecz