Aktualności

Apel - Prośba Prezesa Krajowej Rady do Koleżanek i Kolegów Lekarzy Weterynarii Kierowników i Pracowników Zakładów Leczniczych dla Zwierząt

Koleżanki i Koledzy Lekarze Weterynarii, Kierownicy i Pracownicy zakładów leczniczych dla zwierząt!

 

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce zwracamy się z prośbą o przekazywanie informacji dotyczących negatywnych skutków epidemii COVID-19 w lecznictwie weterynaryjnym i innych działalnościach zawodowych lekarzy weterynarii. Prosimy o przesyłanie informacji dotyczących:

1.      liczby zachorowań wśród lekarzy weterynarii na Covid19

2.      liczby lekarzy weterynarii podlegających obowiązkowej kwarantannie

3.      wprowadzenia w zakładzie leczniczym dla zwierząt procedur mających na celu ograniczenie możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 personelu i klientów włącznie z zapewnieniem środków ochrony osobistej dla personelu zakładu (tak/nie)

4.      zamknięcia działalności zakładu leczniczego dla zwierząt (tak/nie)

5.      ograniczenia działalności zakładu leczniczych dla zwierząt, jeżeli tak, to w jakim zakresie

6.      spadku przychodu w zakładzie leczniczym dla zwierząt w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku (brak spadku,10%, 10-20%, 20-50%, powyżej 50%)

7.      liczby zwolnionych  lekarzy weterynarii

8.      ograniczenia wynagrodzeń lekarzy weterynarii, jeżeli tak, to w jakim procencie je obniżono (brak spadku,10%, 10-20%, 20-50%, powyżej 50%)

9.      liczby lekarzy weterynarii wyłączonych z pracy na skutek opieki nad dziećmi (zamknięte szkoły i przedszkola)

W przypadku lekarzy weterynarii wykonujących czynności z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii proszę dodatkowo o informacje dotyczące:

10.  faktu odstąpienia od wykonywania czynności z powodu Covid19 (tak/nie)

11.  zapewnienia przez powiatowego lekarza weterynarii środków ochrony osobistej, w tym masek ochronnych (tak/nie)

12.  wprowadzenia przez powiatowego lekarza weterynarii ograniczenia zakresu zleconych czynności do niezbędnych z powodu  epidemii Covid19, jeżeli tak, to w jakim zakresie

13.  spadku przychodu wynikającego z ograniczenia wykonywania zadań z wyznaczenia powiatowego lekarza weterynarii (brak spadku,10%, 10-20%, 20-50%, powyżej 50%)

14.  posiadania dostępu do informacji o gospodarstwach, w których przebywają osoby objęte obowiązkową kwarantanną, a których dotyczy zakres wyznaczenia (tak/nie)

15.  Dodatkowe informacje o zakładzie leczniczym dla zwierząt (w celu analizy wyników):

a)      działalność na terenie (wieś, miasto do 10 tys. mieszkańców, miasto 10-50 tys. mieszkańców, miasto 50-100 tys. mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

b)      w zakładzie leczniczym dla zwierząt pracuje (1, 2-4, 5-10, powyżej 10 lekarzy weterynarii)

c)      właścicielem/współwłaścicielem zakładu leczniczego dla zwierząt jest/są lekarz/e weterynarii (tak/nie)

 

 Ankietę udostępniamy Państwu w Załączniku z prośbą o wypełnienie i przesłanie do Biura Naszej Izby -  kpilw@pro.onet.pl

Za zrozumienie i pomoc z góry dziękujemy

                                                                                                Andrzej Juchniewicz

 

wstecz