Aktualności

Apel Prezesa Krajowej Rady do Polskich Lekarzy Weterynarii

APEL

PREZESA KRL-W DO POLSKICH LEKARZY WETERYNARII

 

Koleżanki i Koledzy !

Mamy do czynienia z bezprecedensową sytuacją na naszej wschodniej granicy związaną z agresją Rosji na niepodległą Ukrainę oraz napływem setek tysięcy uchodźców. Ponownie wyrażamy solidarności z walecznym narodem ukraińskim.

Polskie społeczeństwo oraz rząd robią obecnie wszystko, aby sprostać ogromnemu wyzwaniu jakim jest pomoc uchodźcom przekraczającym granicę. Osoby te bardzo często zabierają ze sobą zwierzęta towarzyszące. Główny Lekarz Weterynarii przygotował tymczasową procedurę dotyczącą przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy do UE, które nie posiadają kompletu niezbędnych do tego dokumentów weterynaryjnych. Celem przyjętych rozwiązań jest ustanowienie systemu minimalizującego ryzyko wwozu zwierząt stanowiących potencjalne zagrożenie przeniesienia chorób zakaźnych, a także zminimalizowanie przestojów na przejściach granicznych i usprawnienie przemieszczania osób przez granicę zewnętrzną UE.

Zwierzęta towarzyszące na granicy są – na koszt Państwa – szczepione przeciwko wściekliźnie i znakowane poprzez implantację transpondera. W tej chwili wykonują te czynności dyżurujący na granicy nasze koleżanki i koledzy z województwa podkarpackiego i lubelskiego. Niestety wobec napływu dziesiątków tysięcy uchodźców i setek zwierząt towarzyszących konieczna jest pomoc lekarzy weterynarii z całej Polski.


Dlatego w porozumieniu z Pawłem Niemczukiem Głównym Lekarzem Weterynarii zwracam się z Apelem do wszystkich lekarzy weterynarii chętnych do wsparcia naszych koleżanek i kolegów pracujących na granicy Ukrainy o przesłanie na adres mailowy Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej vetpol@vetpol.org.pl swoich imion i nazwisk wraz z numerem prawa wykonywania zawodu oraz danymi kontaktowymi (numer telefonu).

Zebrane dane zostaną przesłane do Głównego Inspektoratu Weterynarii. Następnie zostaniecie Państwo na podstawie art. 18 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania powyższych czynności na okres minimum 7 dni (wydłużenie okresu wyznaczenia będzie w Państwa decyzji). Oczywiście wyznaczenie skutkuje zapewnieniem dla Państwa wynagrodzenia zgodnego ze stosownymi przepisami oraz zakwaterowania.

Apeluję również do lekarzy weterynarii, aby w miarę swoich możliwości, udzielali bezpłatnej, niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej chorym zwierzętom, które opuściły Ukrainę w wyniku konfliktu. Polski rząd planujew pełni otworzyć rynek pracy dla ukraińskich uchodźców zanim to jednak nastąpi ich możliwości regulowania należności za czynności lekarsko-weterynaryjne wydają się być bardzo ograniczone.

                                                  

         lek. wet. Marek Mastalerek

                                                           Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

wstecz