Aktualności

29 listopad 2011 r. - Uroczyste otwarcie nowej siedziby naszej Izby

                                                              NOWA SIEDZIBA                                                    

             KASZUBSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

 

 

 

              29 listopada 2011 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Okręgowej Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w nowo otwartej kilka dni wcześniej siedzibie naszej Korporacji przy ulicy Zielony Stok 35 w Gdańsku. Prezes Andrzej Juchniewicz zaprosił na uroczyste wręczenie certyfikatów prawa wykonywania zawodu młodych lekarzy weterynarii, którzy zdecydowali się na przynależność do naszego Samorządu i pracę w województwie pomorskim. Każdy nowo przyjęty adept naszego zawodu otrzymał z rąk Prezesa ozdobny dyplom prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej, kwiaty wraz z życzeniami pomyślnego startu zawodowego i czynnego włączenia się w życie samorządowe i upominki od przedstawiciela sponsora – firmy Scanvet. W uroczystościach uczestniczył wiceprezes Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr Włodzimierz Przewoski-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku, a także Przewodniczący Okręgowego Sądu Odpowiedzialności Zawodowej Józef Świokło. Po części uroczystej rozpoczęło się robocze posiedzenie Rady Okręgowej, na którym omawiano między innymi przygotowania do uroczystych obchodów 20-lecia Kaszubsko-Pomorskiej Izby Kaszubsko-Pomorskiej, a także stan zaawansowania  prac nad Sztandarem naszej Izby. Uczestnicy spotkania podkreślali, że zakup nowej siedziby jest wielkim sukcesem wszystkich członków Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowa siedziba w niewątpliwy sposób poprawi warunki pracy i jakość obsługi lekarzy weterynarii i znacząco podkreśla naszą samorządność.                                    

                                                                                                                                      Marek Kamionowski

wstecz