Aktualności

24.03.2018 r. XXVI Sprawozdawczy Zjazd naszej Izby

XXVI SPRAWOZDAWCZY ZJAZD LEKARZY WETERYNARII DELEGATÓW KASZUBSKO- 

                             POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO - WETERYNARYJNEJ

                                                             GDYNIA  24.03.2018

 

 

 

   

                24 marca 2018 r. odbył się XXVI Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Delegatów Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Swoją obecnością zaszczycili Zjazd m.in. Prezes Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz, Prezes Warmińsko - Mazurskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski, Prezes Senior KPILW dr Tadeusz Zdunkiewicz. Oficjalne obrady Zjazdu poprzedziła uroczystość wręczenia statuetek Gdańskich Lwów Weterynaryjnych zasłużonym członkom naszej Korporacji, działającym na rzecz Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Z rąk Prezesa KPILW dr. Mirosława Kalickiego statuetkę otrzymał Prezes Jacek Łukaszewicz i kol. Ryszard Sajnóg.

Delegaci wybrali kol. Marka Sobuckiego na Przewodniczącego Zjazdu. Prezes Jacek Łukaszewicz w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym aktualny stan prac nad zmianami przybliżającymi regulacje płac w Inspekcji Weterynaryjnej. Temat plac był wiodącym tematem, zwłaszcza w przededniu zapowiadanego „ dnia wolnego od pracy” w Inspekcji Weterynaryjnej i wywołał ożywioną dyskusję.

Odczytano sprawozdania: Prezesa Rady Kaszubsko – Pomorskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej,Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącego Sądu Lekarsko – Weterynaryjnego. Zjazd nie podjął uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań, w sprawie budżetu na 2018 r. i uchwał Zjazdu z powodu braku kworum. Autor :  Marek Kamionowski

Ilustracje - galeria zdjęć

 

 

 

wstecz