Aktualności

22 maj 2018 - Uroczyste wręczenie prawa wykonywania zawodu i odebranie ślubowania od nowych członków naszej Izby

    UROCZYSTOŚĆ PRZYZNANIA PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU NOWYM CZŁONKOM  

                        KASZUBSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

                                                                 22.05.2018 R.

 

 

 

 

        22.05.2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej w Gdańsku, podczas którego przyjęto uchwały o przyznaniu prawa wykonywaniu zawodu nowym członkom naszej Izby. Zebrani młodzi adepci złożyli przyrzeczenie  lekarza weterynarii z Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii na ręce prezesa dr. Mirosława Kalickiego i Rady KPILW.                                                                   Lek. wet. Marek Kamionowski

Dokumentacja fotograficzna w galerii zdjęć

wstecz