Aktualności

21.12.2023 r. Zapraszamy na spotkanie Wigilijne

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy weterynarii na spotkanie
wigilijne, które odbędzie się dnia 21.12.2023 r. o godz.18.00 w Oliwskim
Ratuszu Kultury, Restauracja ,,Tu można marzyć " przy ul. Rybińskiego 25.

Impreza ma charakter luźnego spotkania towarzyskiego przyjaciół - lekarzy
weterynarii, bez zobowiązań.

Nie trzeba dokonywać wpłat, prosimy o potwierdzenie swojej obecności w
biurze Izby tel. 500 707 400 do dnia 1 grudnia 2023 r.

organizator weterynarze 3 miasto

wstecz