Aktualności

18.12.2018 r Ostatnie w tym roku Posiedzenie Rady naszej Izby

OSTATNIE TEGOROCZNE POSIEDZENIE RADY KASZUBSKO-POMORSKIEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ W GDAŃSKU

                                                                                    18.12.2018 r.

 

 

18.12.2018 r. zebrała się Rada Kaszubsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Gdańsku na ostatnim tegorocznym posiedzeniu.

Prezes dr Mirosław Kalicki odebrał ,, Przyrzeczenie Lekarza Weterynarii " od nowej członkini Naszej Korporacji.

Rada KPILW przyjęła ostateczną formę i treść , jaka będzie umieszczona na okolicznościowym medalu wręczanym naszym emerytom.

Na awersie będzie symbol Gdańskich Lwów Weterynaryjnych otoczony napisem ,, KASZUBSKO-POMORSKA IZBA LEKARSKO-

WETERYNARYJNA " Na rewersie będzie sentencja w języku łacińskim - PERACTI LABORES IUCUNDI SUNT , co w wolnym

tłumaczeniu znaczy ,, Praca zakończona jest przyjemna - miło wspominać minione trudy " Pomysł uhonorowania naszych 

Koleżnek i Kolegów odchodzących na emeryturę zgłosił jakiś czas temu jeden z naszych członków emerytów. Rada KPILW jednogłośnie

poparła i zaakceptowała jego wniosek.

Po zakończonych obradach Prezes i członkowie Rady KPILW udali się na wcześniej zapowiadane otwarte Spotkanie Opłatkowe 

organizowane przez Prezesa i Radę KPILW oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku dla wszystkich członków 

Kaszubsko - Pomorskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej.

                                                                                                                                                      lek.wet.Marek Kamionowski

wstecz