Aktualności

17.11.2022 r. - Komunikat w związku z planowaną pikietą pod gmachem Min.Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z planowaną na dzień 17 listopada 2022 r. pikietą pod gmachem
Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kaszubsko-Pomorska Izba
Lekarsko-Weterynaryjna organizuje transport zbiorowy do Warszawy w dniu
17 listopada 2022 r.

Miejscem wyjazdu będzie Gdańsk.

Chętnych do wzięcia udziału w proteście prosimy o zgłaszanie się do
biura Izby do dnia 15 listopada 2022 r.

wstecz