Aktualności

07.06.2023 r. Zapraszamy na kolejne posiedzenie PTNW - Wiarygodność wyników badań molekularnych i serologicznych

Zapraszają

na zebranie naukowe PTNW, które odbędzie się 07 czerwca 2023 r. (środa)

o godzinie 16:00 w formie wideokonferencji.

Tematem zebrania będzie:

„ Dodatni czy ujemny – jak zapewnić wiarygodność wyników w badaniach molekularnych i serologicznych?”

Wykład wygłosi:

mgr Mateusz Augustynowicz

Kierownik Pracowni Badań Wirusologicznych

Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku

 

 

Agenda:

15:55 -16:00 Sporządzenie listy obecności

16:00 -16:15 Przywitanie gości

16:15 -17:30 Wykład

17:30    Dyskusja

 

Wszystkich chętnych do wysłuchania wykładu proszę o zgłoszenia na adres email: ptnw@ptnwgdansk.pl do dnia 05.06.2023 r.

Zwrotnie na te adresy email zostaną rozesłane linki do wideokonferencji z hasłem dostępu.

 

wstecz